Denizli Valiliği
Denizli Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Denizli Valiliği
Denizli Valiliği
Tarihçe

Denizli İlimizin Tarihçesi


İlimiz, Selenkoslar Kralı 2.Antiochos tarafından M.Ö. 261-253 yılları arasında kurularak,eşi Laodike´nin adı verilmiştir.Türkler Denizli havalisini zaptettikten sonra şehir merkezini suyu bol olduğu için bugünkü Kale içi mevkiine nakletmişlerdir.

Denizli ve havalisini Türkler ilk kez 1070 yılında Afşin Bey komutansında feth etmiştir.1070-1207 tarihleri arasında Türkler ve Bizans-Haçlı orduları arasında el değiştiren Denizli ve yöresi ,bu tarihten sonra Selçuklu Hükümdarı Gıyasettin Keyhüsrev zamanından itibaren Türklerin “Uç Bölgesi” olarak kalmıştır.

Denizli adının nereden geldiği konusunda farklı kaynaklarda farklı bilgiler yer almaktadır.Selçuklu kayıtları ve Denizli mahkemesi Şer´iye sicilleri “Ladik” ismini vermektedir.Seyahatnamelerde “Tonguzlu” olarak kaydedilmektedir.Timurlenk´in zafernamesini yazan Şerafettin Zeydi “Tenguzluğ” ve “Tonguzluğ” gibi iki isimden bahsetmektedir. “Tengiz” kelimesi eski Türkçe de Deniz demektir. “Tengüzlü” ise bugünkü imlasıyla Denizli demektir.

Turizm açısından önemli bir güzergahta yer alan ilimiz ; “Aphrodesias” antik kentine komşu olup sınırları içinde Colossae, Tripolis, Hierapolis, Laodikya gibi antik şehirleri,beyaz ve kırmızı renkte travertenleri,Termal tesisleri ile önemli uygarlık beşiğidir. “Kutsal Hac Yolu” olarak bilinen İzmir-Efes  yolunun sonunda bulunması İzmir´i Mezopotamya´ ya bağlayan, Anadolu´yu kuzey ve güneyden ayıran fetih ve kervan yollarının üzerinde bulunması, Denizli´ye ayrı bir önem kazandırmaktadır.

Denizli 1883 te Aydın Vilayeti içinde kurulan bir sancağa merkez olmuş, 1924 yılında da Vilayet olmuştur.