Denizli Valiliği
Denizli Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Denizli Valiliği
Denizli Valiliği
İlimizin Konumu

Denizli İlimiz ve Komşu İller


Anadolu Yarımadasının güneybatısında,Ege Bölgesinin güneydoğusunda,Ege,İç Anadolu ve Akdeniz Bölgeleri arasında bir geçit teşkil etmektedir.

Topraklarının % 47 si dağlar,% 28 i ovalar,% 23 ü platolar ve % 2 si yaylalardan oluşmaktadır. İlimizin yüzölçümü 11.868 km2 dir.Toplam nüfusu 850.029 dur.

Tarihsel zenginlikleri ve doğal güzellikleri yanında dokumacılığı,el sanatları,halıcılığı ve kilimciliği,sanayi ve ticari yaşamı ile bir kültür ve turizm merkezidir.

İlimiz 1.Derece Deprem Bölgesinde yer almaktadır.

İllere göre derece-gün bölgesinde ise 2.iklim bölgesindedir.