Denizli Valiliği
Denizli Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Denizli Valiliği
Denizli Valiliği
Laboratuvar
LABORATUVAR UYGULAMALARI
 LABORATUVARIMIZDA:
 
1. Yapımı devam eden inşaatlarda, beton ve malzeme kalitesi tespiti için ilgili deneyler,
2. Yapımı tamamlanmış inşaatlarda ise demir donatı tespiti yardımı ile Karot deneyleri gerekli olup; ilgili standartlar çerçevesinde yapılmaktadır.
 
 Beton ve Yapı Malzemeleri Laboratuarı
 
Taze Beton Kalitesi Tespiti
 
     Beton dökülmesi esnasında 6 adet taze beton numunesi alınır. Bu numunelere 7 ve 28 günlük kür uygulanır ve kür sonrası bilgisayarlı 200 tonluk pres cihazında testleri   yapılmaktadır. Mukavemeti tespit etmek için kullanılır.
 
Karot Deneyi
 
       Herhangi bir yaş sınırı olmaksızın, yapının herhangi bir elemanından ( 5 cm., 8 cm., 10 cm… ) çapında numuneler alınarak deney presinde kırılıp sahip olduğu beton cinsi belirlenir. ( Beton yaşı en az 28 günü tamamlamış olması gerekir.)
  
N Tipi Beton Test Çekici
          Kamu, tüzel, özel bina ve kooperatif inşaatlarında mevcut betonarme sistemde betonun kalitesi hakkında tereddüde düşüldüğü durumlarda, inşaat mahallinde beton test çekici ile deney yapılarak, beton kalitesi (mukavemeti) hakkında rapor düzenlenir. Herhangi bir yaş sınırı olmaksızın, öngörülen yapı elemanlarına, 10 cm çapında silim yapılır. 12 vuruş tatbik edilir. Vuruş açısı ve yaş faktörleri göz önüne alınarak, mukavemet raporu hazırlanır.
Demir Çekme Cihazı:
Bina yapı elemanlarından biri olan her çapta, çelik çubuk ve hasırların TS 708 , TS EN ISO 15630-1 ve TS 4559’a göre standarda uygunluğu denetlenerek fen ve sanat kurallarına uygun bina yapımları gerçekleştirilebilmesini sağlar.
Beton Parke Deneyleri:
Numuneler döküldüğü sahalardan 22 adet olarak alınıp; TS 2824 EN 1338-1’e göre tüm deneyleri yapılabilmektedir.
 
Beton Bordür Deneyleri:
Numuneler döküldüğü sahalardan alınarak; TS 406 EN 1340’a göre deneyleri yapılabilmektedir.
Karo Deneyi:
Döşeme yapılacak bölgeden standard’ta belirtilen sayı kadar numune alınır. TS 213-1 EN 13748-1’e göre deneyleri yapılmaktadır.
Ankraj Deneyi:
TS EN 1881’e göre yapılmaktadır.
 
Laboratuar tahlil tutarları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Döner Sermaye Kurumsal tahsilat hesabında bulunan 403 kodu ile Türkiye Halk Bankası şubelerinin herhangi birisine yatırılarak dekontları müdürlüğümüze getirmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde işlem yapılmayacaktır.