Denizli Valiliği
Denizli Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Denizli Valiliği
Denizli Valiliği
Şube Müdürü

 

                                                                   Şenol BAŞKAFA

 

1960 yılında Denizli’de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Denizli’de tamamladı. 1978 yılında Denizli Teknik Lisesi Makine bölümünden mezun olarak Gazi Üniversitesi Makine Bölümü Üretim Mühendisliği Ana Bilim Dalından mezun olduktan sonra 1984 Yılında Ankara Türk Telekom Fabrika Müdürlüğünde Makine Üretim Mühendisi olarak göreve başladı. Birçok telefon santralleri, radyolink sistemleri imalatında sorumlu mühendis olarak görev yaptı. Sonrasında Ankara Türk Telekom Yapı İşleri Müdürlüğünde inşaat kontrollükleri ile birlikte değişik Müdürlüklerde görev aldı. 1990 Yılında Denizli Türk Telekom İl Müdürlüğüne kurucu Yapı İşleri Müdürü olarak atandı. 2008 Yılında özelleştirme sonrası Denizli Bayındırlık ve İskan Müdürlüğüne geçerek çalışmaya başladı.

Türk telekomda digital santrallerin yapımı, jeneratörlerin ve soğutma grupların network üzerinden  kontrolü projesi için İtalya’da eğitim aldı.

Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) tarafından, Japon Teknik İşbirliği Programı çerçevesinde, 10 Mayıs-27 Haziran 2004 tarihleri arasında  Japonya’da düzenlenen  “ Building Administration and Technology “ ( Konut İdaresi ve Teknolojileri ) adlı grup eğitim kursuna, (COURSE NO: J-04-00711) Bakanlığımızın önerisi ile katılarak yapı davranışı ve bina güçlendirme teknikleri ve Deprem sonrasında oluşan tisunami atıklarının bertaraf edimesi konuları üzerine eğitim aldı. 

Avrupa Birliği ve Türkiye ortak projesi olan “Technical Assistance on Increasing the İmplementation Capacity of the Seveso II Directive” adlı programda (Seveso II Direktifinin Uygulama Kapasitesinin Artırılması İçin Teknik Yardım Projesi)  İtalya’da denetçi ve eğitici sertifikası aldı.

Ayrıca; Kurum İş Güvenliği Uzmanı, Gürültü Uzmanı, Çevre Görevlisi sertifikaları olup; Halen Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde Yapı Denetim Şube Müdürü olarak görev yapmaktadır.

Evli ve iki çocuk babasıdır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.