Denizli Valiliği
Denizli Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Denizli Valiliği
Denizli Valiliği
Başvuruda İstenilen Bilgi ve Belgeler

1-İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı (Kurum Görüşü)

a.      Dilekçe Örneği

b.      Proje Özeti

c.      Fosseptik Projesi

d.      Vekaletname Örneği

 

2-Teşvik Başvuruları (GEKA, TKDK,YATIRIM)

a.      Dilekçe Örneği

b.      Proje Özeti

c.      Vekaletname Örneği

 

  

 

3-ÇED Görüşleri-Sanayi

a.      Dilekçe Örneği

b.     Proje Özeti

c.     Vekaletname Örneği

 

4-ÇED Görüşleri-Madencilik

a.      Dilekçe Örneği

b.      Proje Özeti

c.      Vekaletname Örneği

 

5-Çevre İzin ve Lisansı Örnek Dilekçeler

a.      Emisyon Ölçüm Tarih Bildirim Dilekçesi

b.       Valilik Tespit Raporu Dilekçesi

c.      Atıksu Numune Alımı Tarih Bildirim Dilekçesi

 

 

 

 

6-ÇED Yönetmeliğine göre Devir İşlemleri için İstenen Belgeler

         a. Dilekçe Örneği

         b. Taahhütname

         c. Vekaletname Örneği

         d. Proje Özeti