Denizli Valiliği
Denizli Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Denizli Valiliği
Denizli Valiliği

5 HAZİRAN DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ

03 Haziran 2020

5 HAZİRAN DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ

 

1972 yılında Stockholm’de Birleşmiş Milletler Örgütü tarafından düzenlenen ve 133 ülkenin katılımıyla gerçekleşen zirvede alınan bir kararla 5 Haziran “Dünya Çevre Günü” olarak ilan edilmiştir. Doğaya duyulan derin sevginin dile getirildiği 5 Haziran o tarihten günümüze kadar çevrenin korunması konusunda dünya çapında farkındalık yaratılması, çevre koruma bilincinin arttırılarak en üst seviyeye çıkarılması ve çevre sorunlarına dikkat çekilmesi amacıyla 100 den fazla ülkede çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır.

Çevre; insanların ve diğer canlıların yaşamları boyunca, ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı olarak etkileşim içinde oldukları fiziki, biyolojik, sosyal, ekonomik ve kültürel ortamdır. Sağlıklı bir yaşamın sürdürülmesi ancak sağlıklı bir çevreyle mümkündür.

Çevre sorunlarının ortaya çıkması, insan kaynaklı etkenlerin doğal dengeleri bozmasıyla başlamıştır. Doğada yaşam; bütün canlıların ve olayların birbirini etkileşimi şeklinde devam etmektedir. Ekolojik yaşam alanlarında bir türün var oluşu, diğer türlerin var oluşuna dayanmaktadır. Bir türün yok olması diğer canlıların da yok olmasına neden olacaktır.

            Son yıllarda teknoloji ve sanayinin hızla gelişmesi, çevre sorunlarının da artmasına neden olmuş, plansız endüstriyelleşme ve sağlıksız kentleşme, bireysel ve toplumsal çevre duyarsızlığı, bölgesel savaşlar, tarımda kullanılan kimyasalların bilinçsizce kullanımı, gerekli çevre koruma önlemleri alınmadan yoğun üretime geçen sanayi tesisleri çevre kirliliğini tehlikeli boyutlara çıkarmıştır.

            Bu gerekçelerle karşı karşıya kaldığımız dünyamızda daha sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yaşam ancak çevre koruma konusunda tüm tedbirlerin alındığı, halkın azami derecede bilinçlendirildiği ve her bireyin çevreci olarak üzerine düşen görevi yaptığı oranda yakalanabilir. 

Çevre kirliliği konusunda toplumun en küçük birimi olan aileden, eğitimcilere, yerel yönetimlerden vatandaşlara kadar toplumun her kesiminden ve her yaştan insana çok büyük sorumluluklar ve görevler düşmektedir.

Bu durumda; şimdi ve gelecek kuşakların temiz hava soluyabilmeleri, sağlıklı ve temiz su içebilmeleri, kırlarda çocuklarımızın rahatça oynayabilmeleri, topraklardan bol ve bereketli ürün alınabilmesi için bireylerin, tek tek ve örgütlü bir şekilde sorumluluklarını bilmeleri ve ona göre davranmaları gerekmektedir. Geleceğini düşünen herkes çevreyi temiz tutmalı ve korumalıdır. Çevreyi temiz tutmanın yolu bireysel sorumluluk duygusundan, çevre bilincinin oluşmasından, oluşturulmasından geçer.

Anayasamızın 56. Maddesinde "Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşın ödevidir" denilmektedir. Bu nedenle her insan çevreci olmak ve bu sorumluluğu taşımak zorundadır. Henüz vakit varken ve geç kalmadan, "bana ne" demeden hepimiz bu çabanın içinde olmalıyız.

Toplumun tüm kesimlerini çevre konusunda bilgilendirmek, bilinçlendirmek, olumlu ve kalıcı davranış değişikleri kazandırmak ve sorunların çözümünde bireylerin aktif katılımlarını sağlamak amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız öncülüğünde İl Müdürlüğümüzce gerekli her türlü adımları atmaktayız ve atmaya da devam edeceğiz.

Çevrenin korunması, geliştirilmesi ve iyileştirilmesi konularında gösterilen çabalar, yapılan yatırımlar, insanların daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda yaşamalarına imkan sağlamak içindir.

Bu temennilerle, tüm vatandaşlarımızın 5 Haziran Dünya Çevre Gününü kutluyor, güzel, güçlü ve temiz bir Denizli’nin oluşturulması yönünde herkesi çevre duyarlılığına ve çevresel sorumluluğa davet ediyoruz.

 

                                                                                             

                                                                                                 Enis SERTER

                                                                                   Çevre ve Şehircilik İl Müdürü V.


Dokümanlar


Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır