Denizli Valiliği
Denizli Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Denizli Valiliği
Denizli Valiliği
Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik

''Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik'' 02.03.2019 Tarih ve 30702 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış olup 10.06.2019 tarihi İtibari ile yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Müteahhitlik Belge Başvuruları için Gerekli Belgeler Yönetmelik Madde 11.12 ve 13 te Yetki Belgesi Grupları ve Kullanımı Madde 14 de Yeterlik Değerlendirmesi ve Tespit işlemleri Madde 15 ve 16 da açıklanmıştır.

Yönetmeliğin tümüne http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/03/20190302-3.htm adresinden erişim sağlanabilir.