Denizli Valiliği
Denizli Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Denizli Valiliği
Denizli Valiliği

GEÇİCİ USTALIK YETKİ BELGESİ HAKKINDA DUYURU

20 Ağustos 2014
16.12.2010 tarih ve 27787 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik gereği yapım işlerinde yetki belgeli usta çalıştırılması kapsamında, 01.01.2012 tarihinden itibaren Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve ilgili idareler tarafından geçici ustalık yetki  belgeleri verilmektedir. Bu belgelerin geçerlilik süresi 01.01.2017 tarihine kadardır. Diğer yandan yönetmelik kapsamında inşaat ustası olduğuna dair yapı müteahhidinden alınan yazı veya sosyal güvenlik kuruluşundan alınan belgeler ise  01.01.2015 tarihine kadar geçerlidir.
Bu kapsamda, inşaat ve tesisat işlerinde yapım işi üstlenen yapı müteahhitlerinin yetki belgesiz usta çalıştırmalarına izin verilmemesi, ilgili idarelerce ve yapı denetim kuruluşlarınca şantiyelerde yapılacak kontrollerde, ustaların yaptıkları işe uygun yetki belgelerinin bulunup bulunmadığının denetlenmesi, hiçbir belge sahibi olmayan ustalar nedeniyle 3194 sayılı Kanunun 28.ve 42.maddeleri gereği cezalı duruma düşülmemesi için belge sahibi olmayan ustaların, en geç 01.01.2015 tarihine kadar Müdürlüğümüze ya da ilgili idarelere  geçici ustalık yetki  belgesi almak için müracaat etmeleri gerekmektedir.
İlgililere duyurulur.


Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır